Ja, många långivare accepterar betalningsanmärkningar. De flesta är mer intresserade av hur din återbetalningsförmåga ser ut nu än vad den gjorde förut, vilket innebär att äldre anmärkningar är lättare att bortse från än nyare. Av samma anledning så är det få långivare som ger ut ett lån om du har obetalda skulder hos Kronofogden. Obetalda skulder är en stark indikator på att du har en nedsatt återbetalningsförmåga i dagsläget, vilket är en riskfaktor för långivaren. Du bör inte heller försöka ta nya krediter om du inte har möjlighet att betala dina befintliga.